XV KONFERENCJA SADOWNICZA

"Jagodowe trendy"

16-17.01.2019r.

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3,

ul. Słowackiego 7, Kraśnik

 

16.01.2019 (środa) - hala główna

8.30   Rejestracja uczestników konferencji

9.00   Rozpoczęcie konferencji

9.20   Jagodowe Trendy są z Wami 15 lat (Marian Smentek, ZSRP)

9.40   Przetwórstwo w warunkach gospodarstwa sadowniczego w praktyce (Aleksandra Buła Gospodarstwo Sadownicze Szczepanówka)

10.00 „Piractwo” odmianowe a ochrona prawna odmian roślin (Joanna Pabiniak, radca prawny, Krzysztof Sak Agronom Plants)

10.20 Nowe spojrzenie na jakość materiału szkółkarskiego (Mariusz Podymniak, Hortus Media/jagodnik.pl)

10.40 Odmiany truskawek w hodowli Niwy (dr Jan Danek, Joanna Jagła, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

11.00 Zasady prowadzenia fertygacji na plantacjach malin (dr Andrzej Grenda, Yara Poland Sp. z o.o.)

11.30 4 lata owocnych doświadczeń, czyli o współpracy, która procentuje (dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Sp. z o.o.)

12.00 Patogeny glebowe roślin jagodowych i możliwości minimalizacji ich występowania (prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski, emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice)

12.20 Przerwa

13.20 Możliwości wykonywania fumigacji gleby w uprawach jagodowych (prof. dr hab. Czesław Ślusarski, emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach)

13.40 Zmęczenie gleby w uprawach jagodowych i biologiczne możliwości jego ograniczania (dr hab. Zofia Zydlik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

14.00 Kompleksowe rozwiązania New Holland dla sadownictwa (Kamil Deląg, New Holland Ag)

14.30 Nowoczesna organizacja produkcji owoców jagodowych w Chinach – borówka wysoka i malina (prof. dr hab. Edward Żurawicz, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.00 Uprawa aronii i cytryńca chińskiego w Chinach (dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.25 Przechowywanie owoców jagodowych (dr hab. Krzysztof Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.45 Wykorzystanie owoców jagodowych do produkcji piwa na przykładzie Browaru Stu Mostów oraz amatorski wyrób piwa w gospodarstwie sadowniczym (Mateusz Gulej, Główny Piwowar, Browar Stu Mostów, Wrocław)

16.10 Jagodowe to nasza specjalność (Mirosław Maliszewski, Prezes ZSRP)

16.30 Przyczyny deformacji owoców maliny (dr Agnieszka Orzeł, prof. Włodzimierz Lech, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

16.45 Światowe trendy w uprawie jeżyny (dr Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

17.00 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia konferencji, losowanie nagród

        

17.02.2019 (czwartek) - hala główna

9.00   Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.10   Na czym można lepiej zarobić – truskawka powtarzająca owocowanie kontra malina „jesienna” (dr Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr Paweł Krawiec, Horti Team)

9.30   Umowy kontraktacyjne szansą na poprawę sytuacji na rynku owoców w Polsce? (dr Piotr Baryła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

9.50   Rola mikroelementów w uprawie roślin jagodowych na przykładach z malin (Michał Wojcieszek, Yara Poland Sp. z o.o.)

10.20 Jak powstrzymać rozwój chorób na plantacjach roślin jagodowych (Szymon Jabłoński, Bayer Sp. z o.o.)

10.50 Analiza ukraińskiego rynku jagodowego - historia, stan obecny, trendy (dr Aleksandr Yareshchenko, Instytut Ogrodnictwa, Kijów, Ukraina)

11.30 Czy możliwa jest poprawa sytuacji polskich producentów owoców w łańcuchu dostaw żywności? - analiza na tle zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (dr Paweł Kraciński Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa)

11.50 Przerwa

12.45 Debata: Wyzwania dla producentów z sektora upraw jagodowych

- Efekty wprowadzenia nowych przepisów dotyczących zatrudnienia dla sektora jagodowego. Ocena zmian, co stwarza problemy, jak udoskonalić funkcjonowanie obowiązujących uregulowań.

- Umowy kontraktacyjne – obowiązek czy dowolność?

- Rozwój produkcji owoców jagodowych dla przetwórstwa - jeśli tak to w jakim kierunku?

- Deserowe owoce jagodowe w eksporcie oraz na rynku krajowym         

14.00 Rozwój jagodowego sektora w Kosowie (Kujtim Lepaja, National Raspberry Association, ‘Mjedra e Kosoves’, Kosovo)

14.40 Nowy model plantacji malin „jesiennych” w gruncie otwartym (Agnieszka Kałdonek, dr Paweł Krawiec, Horti Team)

15.00 Zalecenia warunkujące powodzenie w uprawie truskawki "powtarzającej" (dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

15.20 Zagrożenia ze strony chorób grzybowych występujące na plantacji truskawek powtarzających owocowanie (dr Małgorzata Cegiełko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

15.40 Uprawa malin w gruncie w tunelach – krótki przewodnik (dr Paweł Krawiec, Horti Team, Mariusz Podymniak, Tomasz Werner, Hortus Media/jagodnik.pl)

16.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji, losowanie nagród